Projecten planting-paradise(t)

Vier proef/pilot projecten zijn opgezet binnen deze webzaait.

Paradijs Planters

groepen in interactie

ZelfVerzekerd

gezondheidzelfzorgverzekering

EarthBank

Wereldburgersamenleving

WerfTerp

woonwerkleefgemeenschap

    Mettertijd kunnen allerlei ringen, kringen, netwerken en gemeenschappen
    hier(aan) meedoen.
    Wacht niet op de oplossing/verlossing; je kan zelf al beginnen.

Wordt vervolgd ..

NavLeft NavUp NavRight
[LotusBank] [Basisfilosofie] [Ontwikkeling] [Presentaties] [Plannen] [Projecten] [Productie] [Oplossingen] [Overeenkomsten] [Wat is Nieuw?!]