De Cult Kul'tuur planting-paradise(t)

De cult van Geld

Een kult is een groep van mensen die gelooft in een bijgeloof.
Alle mensen om hen heen weten dat hun geloof niet klopt.
Maar de mensen in die groep hebben daarvan geen weet.
Ze zijn er van overtuigd dat waar ze in/aan geloven goed is; ook al is het onzin.

In de laatste decennia zijn er onderzoeken gedaan naar Culten.
Vooral omdat mensen duidelijk in culten verstrikt raakten.
Vanuit geloofsvrijheid kozen ze er voor om er lid van te worden.
Maar eenmaal lid van de club, mochten ze de club niet meer verlaten.

Deze culten kwamen vooral in opstpraak waar het om geld ging.
Vaak leverden mensen al hun geld en goederen in.
Als lid van de culte/club hadden ze geen eigen eigendommen.
Terwijl de culte/club als geheel enorm rijk was.

Datzelfde recept zien we steeds meer voor de samenleving als geheel.
Alle mensen in de samenleving zijn arm, en leven van schuldgeld.
Maar de samenleving als geheel is ‘zo rijk als de kerk’.
Onze samenleving is in feite ... een culte van geld.

Geld is een geloof geworden.
De geldkultuur is een culte.
Maar de mensen die erin leven hebben dat niet door.
Ze hebben geen enkel benul dat ze in/aan onzin geloven.

NavLeft NavDown
[LotusBank] [Basisfilosofie] [Samenvatting] [VoorWoord] [Het Boek] [Conclusie] [Ontwikkeling] [Oplossingen] [Overeenkomsten] [Wat is Nieuw?!]
NavRight