Cyclos planting-paradise(t)

http://project.cyclos.org

Wat heb je nodig voor een wAardering ring?

 1. een gemeenschappelijk boekhoudprogramma,
 2. (e)mail bevestiging - over en weer - van Overeenkomst (soevereiniteit),
 3. Elk vult voor zich in, wanneer, met wie, wat, waartoe,  geruild is,
  en wat het je wAard was.
 4. Iedereen kan in het overzicht zelf zien hoe je erbij staat.
 5. In het algemene geval kan je gedachten uitwisselen (www.holoversity.org)
  Je kan ook diensten uitruilen: samenwerken in veel vormen (www.paradijs.org)
  Daarin, daarvoor, taartoe kan je ook netwerken verbinden (paradijsforum).
  En, je kan natuurlijk ook zaken (zelf gemaakte goederen) uitwisselen.

Daar zijn eenvoudige/complexe computerprogramma’s voor te bedenken.
Na ervaringen met project Attainable-utopias.org (Richard Douthwaite), CMN (Hank Monroby), Convergence Centre (Ierland), Pines Calyx Centre (Engeland), en andere samenwerkwerkprojecten is er hier voor besloten om een eerste stap te maken door de volgende systemen te verkennen:

 1. een gedeelte googledocs spreadsheet, in een google-group,
 2. (mettertijd) een egroupware samenwerkomgeving op deze webzaait,
 3. Een Joomla (of Plone) samenwerk-werkomgeving op een eigen server (Eden),
 4. de Cyclos software van STROhalm.

We willen met Cyclos beginnen.
Het is een algemene software, op elk computersysteem te gebruiken, open source, en onderbouwd door fundamenteel inzicht.
Wat we willen verkennen is of het is te gebruiken als gedesemineerd systeem, in een vrij nodaal computernetwerk.
Uiteindelijk willen we uitkomen op

  1. een programma wat iedereen kan installeren op een compacte laptop
      (e.g. een EEE-puter),
  2. kan inpluggen op het netwerk-internet,
  3. vanzelf met het samenwerknetwerk worden verbonden, en
  4.1.anderen ontmoeten,
  4.2. afspraken maken,
  4.3. samenwerk realiseren, en
  4.4. elkaar en Aarde wAarderen.

Iedereen is dan automatisch:

 1. eigenaar (verzorger) van het computersysteem
 2. eigenaar (ontwikkelaar) van de software
 3. eigenaar (beheerder) van het netwerk
 4. eigenaar (be-lever) van je eigen wAarde

Wordt vervolgd ..

NavLeft NavUp NavRight
[LotusBank] [Basisfilosofie] [Ontwikkeling] [Presentaties] [Plannen] [Projecten] [Productie] [Oplossingen] [Overeenkomsten] [Wat is Nieuw?!]