Arm & Rijk - Kasten & Klassen planting-paradise(t)

Onze samenleving heeft een Klassen-/Kastensysteem.
De grenzen ervan worden niet door Kerk/Politiek bepaald.
Het zijn de rentepercentages die de sociale grenzen bepalen.
Enerzijns is er het belastingpercentage, anderzijds het rentepercentage.

Het zijn twee aspecten van hetzelfde principe.
Want regeringen verplichten tot het gebruik van bankgeld - via belastingen.
Met andere woorden: banken krijgen hun status doordat de regering ze verplicht stelt.
Terwijl de banken via rentepercentages (“woeker’) zich via geld verrijken.

Hoe ongelooflijk dat is, wordt pas duidelijk als je ziet dat het niet om geld gaat.
Geld is alleen maar een symbool; het heeft geen enkele eigen waarde.
Maar het symbool van geld is gekoppeld aan een systeem van wetten: het is een contract.
Daardoor worden de wetten van eigendom, via geld, norm voor de geld-samenleving.

Maar daarin ligt direct een probleem: bankgeld is gekoppeld aan rente (‘woeker’).
Dat komt doordat joden van het vaticaan geen land en eigendom mochten hebben.
Daarmee zitten we in de kern van een geloofsstrijd, en een overlevingsstrijd.
Die geloofsstrijd wordt echter gevochten met idealen, concepten: één daarvan is geld.

Omdat de joden geen eigen land mochten bewitten, konden ze niet van de Aarde leven.
Doordat ze geen lid mochten zijn van Gilden konden ze niet van werkzaamheden leven.
Doordat ze geen bestuursbanen mochten hebben, konden ze dat niet veranderen.
Gevolg ze moesten leven van geldhandel; inbegrepen de geldhandel (via rentepercenten).

Het gevolg is dat nu de samenleving als het ware hun leven moet leven.
Mensen zonder geld zijn nu als de middeleeuwse joden: zonder grond, zonder gilde.
Doordat leven lijkt te zijn gebaseerd, staat geld zelf zelden/nooit te discussie.
Pas op het moment dat je geld zelf bestudeert, doorzie je wat hier speelt..

NavLeft NavDown
[LotusBank] [Basisfilosofie] [Samenvatting] [VoorWoord] [Het Boek] [Conclusie] [Ontwikkeling] [Oplossingen] [Overeenkomsten] [Wat is Nieuw?!]
NavRight